Techniczny przegląd rynku


Artykuł powstał w ramach projektu Taurus Investment Fund

⟶ Przejdź do strony projektu

Ostatnie sesje były trudne dla polskich inwestorów – indeks WIG20 spadał od osiągnięcia lokalnych szczytów na początku maja, a wraz z nim stygł zapał uczestników obrotu.

Piątkowa sesja mogła napawać optymizmem, gdyż wydawało się, że wsparcie przy 2300 punktów jest silne, jednak dzisiejsze notowania WIG-u20 znowu zakończyły się kilkadziesiąt punktów poniżej wspomnianego poziomu. Można więc powiedzieć, że obecna sytuacja głównego indeksu nie jest zbyt korzystna dla inwestorów, ze względu na swoją nieprzewidywalność. Istnieje szansa, że kolejne sesje doprowadzą do definitywnego przebicia poziomu 2300 punktów, co doprowadzi do dalszych wzrostów i kontynuacji hossy. Z drugiej strony, rynkowe niedźwiedzie mogą pociągnąć notowania w dół czyniąc korektę głębszą, a spadki mogą dosięgnąć nawet 2200 punktów. Kluczowe będą zatem najbliższe sesje, których wynik pokaże, która ze stron – popytowa czy podażowa – dysponuje większą siłą.

 

 

Patrząc na polską giełdę nieco bardziej szczegółowo można znaleźć kilka spółek z potencjałem wzrostowym. Poniżej przedstawiam trzy spółki, które w mojej opinii mają obecnie najciekawsze sytuacje na wykresie.

 

Kurs akcji Eurocashu, po spadku trwającym ponad rok, znalazł się na kluczowym wsparciu. Ostatnie „wizyty” kursu w okolicach 30,50 zł kończyły się mocnym odbiciem w górę. Obecna sytuacja jest dość komfortowa dla inwestorów, ponieważ daje możliwość ustawienia zlecenia stop loss poniżej tego poziomu, dając tym samym bardzo korzystny stosunek potencjalnego zysku do ryzyka.

Pierwszym potwierdzeniem teorii o odbiciu powinno być domknięcie luki powstałej po sesji 11 maja. Ostatecznym potwierdzeniem zmiany kierunku ruchu ceny będzie „wyjście górą” z kanału spadkowego.

 

Ostatnie dwie sesje na walorach Gino Rossi przyniosły wzrost kursu o ponad 8%. Z jednej strony jest to informacja nienajlepsza, gdyż może oznaczać realizację zysków przez niektórych inwestorów. Z drugiej jednak, wzrosty te przyczyniły się do powstania bardzo ciekawej sytuacji z punktu widzenia analizy technicznej. Przełamany został bowiem trend spadkowy, trwający od września 2016. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w najbliższym czasie dojdzie do kolejnych wzrostów. Potencjalne problemy mogą pojawić się w okolicach poziomu 2,28, a ewentualnym zanegowaniem opisywanej teorii byłby powrót kursu poniżej narysowanej linii trendu.

 

Kurs Handlowego od dłuższego czasu porusza się w kanale wzrostowym. Obecnie notowania są przy dolnej granicy kanału, a dodatkowo przy ważnym wsparciu na psychologicznym poziomie 70,00 zł. Istnieje duża szansa, że najbliższe sesje przyniosą zwyżki kursu, a co za tym idzie – odbicie od wsparcia. Kluczowym testem na drodze wzrostów będą ostatnie dołki w okolicy 72,05 zł – pokonanie tego poziomu będzie dowodem na siłę popytu.

 

 

Przedstawiony powyżej materiał ma charakter tylko i wyłącznie informacyjno-edukacyjny i jest zamieszczany w celach edukacyjnych przez członków Studenckiego Koła Naukowego Taurus działającego przy Katedrze Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Autorzy serwisu prezentują własne analizy, komentarze, decyzje i wybory inwestycyjne dokonywane na własnych rachunkach inwestycyjnych, dlatego nie należy traktować poniższej treści jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. SKN Taurus oraz portal www.skntaurus.pl nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane dobrowolnym wykorzystywaniem materiałów, treści, informacji oraz opinii zawartych w serwisie przez jego użytkowników.