Techniczne spojrzenie na sektor elektromaszynowy: Apator, ZPUE, Bumech i Wielton


Artykuł powstał w ramach projektu Taurus Investment Fund

⟶ Przejdź do strony projektu


Apator

Apator S.A. jest polskim przedsiębiorstwem przemysłu elektromaszynowego, które zajmuje się produkcją aparatury elektrycznej, pomiarowej i górniczej. Od 18 stycznia 2017 roku kurs akcji poruszał się w trendzie wzrostowym, by 7 marca wybić szczyt na poziomie 36,5 zł. W ciągu kolejnych miesięcy możemy zauważyć konsolidację na kursie. Na wtorkowej sesji (13.06.2017) kurs dwukrotnie testował poziom 35,9, ostatecznie zamykając się na tymże poziomie z dziennym wzrostem o 1,56%. Kluczową kwestią są najbliższe dni, gdyż dalsze wzrosty mogą spowodować przebicie oporu z 7 marca, co prawdopodobnie skutkowałoby dalszymi zwyżkami. Ponadto akcjonariusze Apatora zadecydowali na walnym zgromadzeniu o wysokości dywidendy na rok 2016. Ma ona wynieść 1,1 zł za akcję, co w sumie daje 36,4 mln zł. Z uwagi na fakt, iż spółka wypłaciła w grudniu 35 groszy dywidendy, do wypłaty pozostało 75 groszy i ma to nastąpić 21 czerwca, co z pewnością spowoduję ruchy na kursie.

 

 

ZPUE 

ZPUE S.A. to spółka zajmująca się produkcją urządzeń elektroenergetycznych. Od września ubiegłego roku znajduję się w trendzie spadkowym, a jej kurs spadł o ponad 200 zł. W obecnej sytuacji kurs przebił psychologiczny poziom 250 zł za akcję, a zarazem wsparcie z dnia 10 lipca 2015 r. Jeżeli cena nie zawróci, może zawędrować nawet w okolice 215 zł. Kluczowa jest jednak obserwacja, gdyż w przypadku odwrotnego scenariusza potencjalny wzrost to nawet okolice 350 zł za akcję.

 

Bumech

Bumech od początku zaistnienia na giełdzie porusza się w trendzie spadkowym, a obecnie kurs znajduję się na historycznych minimach. Najbliższe dni/miesiące pokażą czy spółka może spaść jeszcze niżej. Porównując sytuację do przełomu 2015 i 2016 roku, kiedy to dwukrotnie testowano poziom, by ostatecznie wybić do 1,61, możemy spodziewać się reakcji popytu i odwrócenia trendu.

 

Wielton

Kurs akcji Wieltonu porusza się w trendzie wzrostowym. Obecnie znajduję się blisko poziomu 18 zł. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest lekki spadek kursu o kilka złotych i dalsze poszybowanie kursu w górę już powyżej tej ceny.

 

Przedstawiony powyżej materiał ma charakter tylko i wyłącznie informacyjno-edukacyjny i jest zamieszczany w celach edukacyjnych przez członków Studenckiego Koła Naukowego Taurus działającego przy Katedrze Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Autorzy serwisu prezentują własne analizy, komentarze, decyzje i wybory inwestycyjne dokonywane na własnych rachunkach inwestycyjnych, dlatego nie należy traktować poniższej treści jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. SKN Taurus oraz portal www.skntaurus.pl nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane dobrowolnym wykorzystywaniem materiałów, treści, informacji oraz opinii zawartych w serwisie przez jego użytkowników.