PEPEES – wycena i analiza ziemniaczanego potentata


Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES specjalizuje się w przetwórstwie ziemniaków w celu produkcji skrobi ziemniaczanej, glukozy krystalicznej i bezwodnej, maltodekstryny, syropów glukozowych, grysiku, płatków ziemniaczanych oraz białka ziemniaczanego. Produkty wytwarzane przez spółkę są wykorzystywane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, paszowym, chemicznym, włókienniczym czy papierniczym – zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.

 Artykuł powstał w ramach projektu Taurus Investment Fund

⟶ Przejdź do strony projektu

Akcjonariat

Wycena porównawcza

C/WK C/P C/Z C/EBIT EV/P EV/EBIT EV/EBITDA Liczba Akcji
PPS (PEPEES) 0,86 0,56 5,71 4,14 0,86 6,30 5,07 95 000 000
Sektor spożywczy 0,99 0,47 10,19 6,55 0,62 9,90 6,63
AGT (AGROTON) 0,45 0,42 1,45 1,36 0,39 1,26 1,15
AST (ASTARTA) 1,03 0,84 3,98 3,05 1,01 3,65 2,92
AWG (AGROWILL) 1,17 1,92 49,94 25,43 2,73 36,20 12,36
IMC (IMCOMPANY) 1,34 0,40 3,80 2,00 0,74 3,72 2,94
KER (KERNEL) 1,20 0,65 7,17 4,83 0,59 4,39 3,65
OVO (OVOSTAR) 1,84 2,12 8,18 8,49 2,09 8,37 7,40
Mediana 1,19 0,75 5,58 3,94 0,88 4,06 3,30

Do wyceny porównawczej użyto średniej z całego sektora spożywczego oraz grupę spółek z tego sektora, która najbardziej przypomina działalność która zajmuje się spółka PEPEES.

Mnożniki Sektor spożywczy Mediana grupy spółek Dane PEPEES   Wartość według sektora Według Grupy spółek
C/WK 0,99 1,19 Wartość księgowa 134 900 133 551 159 856,5
C/P 0,47 0,75 Przychody ze sprzedaży 99 674 46 846,78 74 257,13
C/Z 10,19 5,58 Zysk netto 20 771 211 656,5 115 798,3
C/EBIT 6,55 3,94 EBIT 27 975 183 236,3 110 221,5
EV/P 0,62 0,88 Przychody ze sprzedaży 99 674 61 797,88 87 214,75
EV/EBIT 9,90 4,06 EBIT 27 975 276 952,5 113 438,6
EV/EBITDA 6,63 3,30 EBITDA 26 278 174 223,1 86 586,01

Następnie otrzymane mnożniki pomnożono przez odpowiednie dane z otrzymane z raportów spółki PEPEES. Otrzymano wartości, które powinna być warta spółka w tys. zł według odpowiednich mnożników.

Wartość według sektora Według Grupy spółek
1,4058 1,6827
0,4931 0,7817
2,2280 1,2189
1,9288 1,1602
0,6505 0,9181
2,9153 1,1941
1,8339 0,9114

Kolejnym krokiem było obliczenie ceny jednej akcji według każdego mnożnika. Następnie obliczono średnią dla sektora i wybranej grupy spółek oraz przypisano wagi dla każdej wyceny porównawczej (przedstawiono w tabeli poniżej).

Wartość Waga
Sektor 1,64 zł 50%
Grupa 1,12 zł 50%
Cena jednej akcji 1,38 zł

Według wyceny porównawczej cena jednej akcji powinna wynosić 1,38 zł. Obecnie kurs akcji osiąga wartość 1,22 zł, co oznacza, że możemy spodziewać się wzrostu cen akcji nawet o około 13%

Analiza wskaźnikowa

Wskaźnik PEPEES Sektor
Cena/Wartość księgowa 0,86 0,89
Cena/Przychody ze sprzedaży 0,56 0,44
Cena/Zysk 5,71 11,93
EV/EBIT 6,3 8,59
EV/EBITDA 5,07 6,63

Wskaźnik cena do wartości księgowej jest mniejszy od jedynki, co oznacza, że spółka nie jest przewartościowana. Wartości wskaźników Cena do zysku, EV/EBIT oraz EV/EBITDA są niższe od średniej sektora co oznacza, że inwestycja w spółkę PEPEES jest bardziej atrakcyjna niż inwestycja w inne spółki tego sektora. Tylko wskaźnik cena do przychodów ze sprzedaży jest wyższy niż średnia sektorowa, ale jest na bardzo zbliżonym poziomie.

Wskaźnik PEPEES Sektor
ROE
Q4 2016 13,63% 6,99%
Q1 2017 15,07% 7,89%
ROA
Q4 2016 6,47% 3,74%
Q1 2017 8,07% 4,21%

Wskaźniki ROE ora ROA dla spółki PEPEES wyraźnie rosną w 2017 roku w porównaniu do 2016, co jest bardzo pozytywnym sygnałem dla inwestorów. Ponadto wartości tych wskaźników dla analizowanej spółki są dużo wyższe niż średnia dla sektora spożywczego.

Modele predykcji bankructwa

Do oceny zagrożenia spółki upadłością użyto trzech modeli Wierzby, Hadasik oraz Gajdki i Stosa. Otrzymane wyniki zaprezentowano w tabeli poniżej.

Model 2015 2016
Hadasik 1,39 1,35
Wierzby 0,48 0,76
Gajdki Stosa 0,7 0,75

 

Spółki zagrożone są upadłością, wtedy gdy wyliczone wartości funkcji są odpowiednio niższe:

  • Model Hadasik – FHA < 0
  • Model Wierzby – FW < 0
  • Model Gajdki i Stosa – FGS < 0,45

Widzimy, że wszystkie wyliczone wartości za lata 2015 oraz 2016 pokazują, że spółka nie jest zagrożona upadłością. Ponadto większość wskaźników w 2016 roku rośnie w porównaniu do 2015 roku, co oznacza, że kondycja spółki się poprawia.

Analiza techniczna

Wykres od początku wejścia spółki na giełdę:

Obserwując wykres pod początku notowań, możemy zauważyć, że kurs akcji znajduje się wyraźnie w trendzie wzrostowym.

Średnia 3- oraz 5-cio okresowa:

Zauważyć można, że w ostatnim czasie średnia 3-okresowa ukazuje wyraźny sygnał kupna. Potwierdza to także średnia 5-cio okresowa, która również prześcieła wykres od dołu. Potwierdzeniem sygnału kupna jest przecięcie się średniej 5-cio okresowej przez średnią 3-okresową (co możemy zaobserwować na rysunku poniżej).

Wstęga Bollingera

Wstęga Bollingera w ostatnim okresie również daje nam sygnał kupna. Dodatkowo wstęga wyraźnie się rozszerzyła, co oznacza większą zmienność kursu akcji,  a także większe ryzyko inwestycyjne. Szersza wstęga oznacza również  większą możliwości zarobienia lub straty.

Wskaźniki Momentum I RSI oraz zniesienia Fibonacciego

Wszystkie prezentowane oscylatory w tym samym okresie (tzn. 5.07.2017) ukazują sygnał kupna. Zniesienia Fibonacciego pokazują, że ostatni spadek zatrzymał się na strategicznym oporze co oznacza zmianę krótkoterminowego trendu na wzrostowy (opisana sytuacja zaprezentowana jest na rysunku poniżej).

Podsumowując

Spółka PEPEES znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Wskaźniki wyliczone dla spółki są dużo lepsze niż dla całego sektora spożywczego. Modele predykcji bankructwa również pokazują, że spółka jest w dobrej kondycji. Cena akcji według wyceny porównawczej jest niedowartościowana. Oscylatory analizy technicznej niedawno dały wyraźny sygnał kupna. Wydaje się, że spółka ma duży potencjał wzrostu, a patrząc na analizę techniczną obecnie jest dobry moment, żeby zainwestować kapitał w akcje spółki PEPEES.

Przedstawiony powyżej materiał ma charakter tylko i wyłącznie informacyjno-edukacyjny i jest zamieszczany w celach edukacyjnych przez członków Studenckiego Koła Naukowego Taurus działającego przy Katedrze Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Autorzy serwisu prezentują własne analizy, komentarze, decyzje i wybory inwestycyjne dokonywane na własnych rachunkach inwestycyjnych, dlatego nie należy traktować poniższej treści jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. SKN Taurus oraz portal www.skntaurus.pl nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane dobrowolnym wykorzystywaniem materiałów, treści, informacji oraz opinii zawartych w serwisie przez jego użytkowników.