Mateusz Graczyk


Alumn

Współzałożyciel SKN Taurus

This user account status is Zatwierdzony

Od stycznia 2016 pracownik w Departamencie Obrotu Jednostkami Funduszy Inwestycyjnych (Fund Dealing Services) w BNP Paribas Securities Services. Posiada międzynarodowe doświadczenie zdobyte na wymianie studenckiej w Portugali oraz szkoleniach zawodowych na wyspie Jersey.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia wyższe z wynikiem bardzo dobrym na kierunku Rynek kapitałowy oraz Finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Wyróżniony stypendium Prezydent miasta Łódź i firmy Magellan oraz dwukrotnie stypendium Rektora. Podczas studiów aktywnie działał w organizacjach studenckich: członek zarządu SKN, redaktor naczelny czasopisma popularno-naukowego, autor recenzowanych publikacji analitycznych.

Finanse i rachunkowość (tytuł magistra)
Ekonomia: rynek kapitałowy (tytuł licencjata)

Rynki finansowe

Analiza rynków finansowych

sierpień 2015