Kamil Cichacz


Wiceprezes

Zajmuje się koordynacją projektów i szkoleniem pozostałych członków z zakresu analizy fundamentalnej oraz narzędzi analitycznych (Excel, VBA).

Przygotowuje też analizy finansowe na potrzeby projektów i konkursów.

This user account status is Zatwierdzony