Kamil Cichacz


Wiceprezes

Zajmuje się koordynacją projektów i szkoleniem pozostałych członków z zakresu analizy fundamentalnej oraz narzędzi analitycznych (Excel, VBA).

Przygotowuje też analizy finansowe na potrzeby projektów i konkursów.

This user account status is Zatwierdzony

Tym, co obecnie mnie najbardziej interesuje, jest wycena przedsiębiorstw. W każdej spółce zachodzą rozmaite procesy, powiązane w różnym stopniu z otoczeniem ekonomicznym oraz ze sobą wzajemnie. Ocena tych procesów, znalezienie ich przyczyny oraz próba ich prognozowania – to są wyzwania, które lubię i których chcę się podejmować. Całość pozwala oszacować wartość spółki czy projektu inwestycyjnego, a to z kolei umożliwia ocenić ich potencjał inwestycyjny.

Rynek finansowy (V rok)
Ekonomia (V rok)

Konferencja 'Licencje na zarabianie', Taurus Investment Fund 2016, Taurus Investment Fund 2017

Analiza finansowa
Giełda Papierów Wartościowych

Wycena przedsiębiorstw
Analiza finansowa
Wycena instrumentów dłużnych i pochodnych

październik 2015