Dominik Olejniczak


Członek

Student II roku studiów na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Konto tego użytkownika jest Zatwierdzony