Marvipol – szanse na rozwój w obu segmentach


Grupa Kapitałowa Marvipol prowadzi działalność w dwóch obszarach biznesowych. Pierwsza z nich to działalność deweloperska (inwestycje o charakterze mieszkaniowym i komercyjnym). Druga natomiast dotyczy motoryzacji w zakresie importu, sprzedaży, usług serwisowych i obrotu częściami zamiennymi do samochodów Land Rover, Jaguar i Aston Martin.

Artykuł powstał w ramach projektu Taurus Investment Fund

⟶ Przejdź do strony projektu

Trochę historii

Spółka Marvipol S.A. została założona w 1996 roku. Na początku działalność koncentrowała się tylko na usługach związanych ze wstępnymi etapami procesu deweloperskiego, tj. pozyskiwaniem gruntów pod budownictwo mieszkaniowe oraz komercyjne, przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, a także szeroko rozumianym konsultingiem i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Od 2000 roku firma zaczęła realizować własne, kompleksowe projekty inwestycyjne w branży mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego, obejmujące całość procesu deweloperskiego – począwszy od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie, po uzyskanie prawomocnych zezwoleń na budowę, nadzór nad wykonawstwem budowlanym, aż do przekazania gotowych mieszkań klientom i zarządzania całym obiektem.

W 2008 roku akcje Marvipol S.A. zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Dobre informacje z rynku

Marvipol zrealizuje projekt apartamentowy w centrum Gdańska, w sąsiedztwie Wyspy Spichrzów. Jest to pierwsza mieszkaniowa inwestycja Marvipolu zlokalizowana poza rodzimym warszawskim rynkiem. Spółka planuje kameralny projekt apartamentowy z 4,5 tys. m kw. PUM, a jego budowa ma ruszyć w pierwszej połowie 2018 r.

Wejście na rynek mieszkaniowy Trójmiasta otwiera kolejny etap w rozwoju Marvipol. Po dwudziestu latach działalności w Warszawie”  – poinformował, cytowany w raporcie, Mariusz Książek, prezes deweloperskiej firmy.

Spółki zależne Marvipolu – British Automotive Centrum (BAC) oraz British Automotive Łódź (BAŁ) zawarły dwie ramowe umowy – odpowiednio z Moonde GmbH i z Impac Rent UG dotyczące warunków handlowych nabycia łącznie 348 samochodów od lipca 2017 do maja 2018 roku. Łączna wartość umów może wynieść nawet 105,1 mln zł.

W ramach segmentu motoryzacyjnego grupa Marvipol sprzedała 207 samochodów w czerwcu, tj. o 16% więcej niż rok wcześniej. Od początku roku spółka sprzedała 1 213 samochodów, co oznacza wzrost o 21 w skali roku.

Czas na dywidendę

Jak podała spółka w komunikacie, akcjonariusze Marvipolu uchwalili przeznaczenie na dywidendę 34,1 mln zł, czyli 0,82 zł na akcję za 2016 rok. Dokładnie na dywidendę zostanie przeznaczone 33,5 mln zł z kapitału zapasowego i cały zysk za 2016 rok, czyli 0,6 mln zł. Dzień dywidendy ustalono na 11 lipca, a sama dywidenda ma zostać wypłacona w dwóch ratach po 41 gr. Terminy wypłaty ustalono na 19 lipca oraz 15 listopada 2017 r. Dla porównania w roku 2015 spółka wypłaciła 0,11 zł na akcję.

Zaglądając w finanse

Patrząc na wyniki finansowe można zauważyć pozytywne aspekty, które mogą być bodźcem do dalszych wzrostów ceny akcji. Uważa się, że po dobrym 2016 roku, także 2017 będzie wynikowo bardzo dobry dla spółki, która podpisuje nowe kontrakty deweloperskie oraz z roku na rok zwiększa sprzedaż samochodów.

Spółka osiągnęła w I kwartale bieżącego roku mniejszy przychód ze sprzedaży w porównaniu do kwartału ubiegłego roku. Natomiast obniżyła ona techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej, co poskutkowało osiągnięciem wyższego zysku ze sprzedaży. Różnica wyniosła aż 82,5 %.

2016/Q1 2017/Q1
Przychody ze sprzedaży 168 930 166 598
Koszt wytworzenia 156 962 144 756
Zysk ze sprzedaży 11 968 21 842

Patrząc na zysk netto, spółka osiągnęła o 53,7 % lepszy wynik niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

2016/Q1 2017/Q1 Różnica
Zysk netto 8 458 13 004 53,7%

Pozytywne wyniki przedstawia również analiza wskaźnikowa.

W 2017/Q1 wskaźnik C/Z wyniósł 7,77 – czyli mniej niż w poprzednich kwartałach. Dla porównania wskaźnik ten dla sektora wynosi 12,66.

2016/Q3 2016/Q4 2017/Q1
Cena / Zysk 8,92 8,28 7,77

Rentowność kapitału własnego rośnie, co informuje nas o dobrej kondycji finansowej spółki.

2016/Q3 2016/Q4 2017/Q1
ROE 17,36% 17,67% 18,05%

Patrząc na wykres

Od października ubiegłego roku cena akcji porusza się w kanale wzrostowym.

Podział Grupy Kapitałowej Marvipol

Marvipol zadecydował o rozpoczęciu procesu podziału na dwa niezależne, notowane na rynku głównym GPW podmioty – deweloperski i motoryzacyjny. Plan podziału zakłada przeniesienie części działalności spółki funkcjonującej jako Marvipol Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie i prowadzącej działalność deweloperską na spółkę Marvipol Development S.A. Z kolei pozostała część działalności spółki – zarządzanie spółkami zależnymi z branży motoryzacyjnej – pozostanie w majątku Marvipol S.A., która docelowo zmieni firmę na British Automotive Holding. Zarząd Marvipolu ocenia, że zakończenie procesu podziału Grupy na dwa giełdowe podmioty jest realne jeszcze w tym roku.

Podsumowanie

Akcje Marvipol (MVP) mogą w długiej perspektywie rosnąć. Przesłankami do dalszych wzrostów ceny akcji są pozytywne informacje z rynku deweloperskiego, takie jak podejmowanie nowych inwestycji, oraz z rynku motoryzacyjnego, gdzie spółka podpisuje nowe kontrakty na sprzedaż samochodów. Również kondycja finansowa spółki pokazuje, że osiąga ona coraz większe zyski, co może skutkować wyższą dywidendą w przyszłym roku.

Przedstawiony powyżej materiał ma charakter tylko i wyłącznie informacyjno-edukacyjny i jest zamieszczany w celach edukacyjnych przez członków Studenckiego Koła Naukowego Taurus działającego przy Katedrze Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Autorzy serwisu prezentują własne analizy, komentarze, decyzje i wybory inwestycyjne dokonywane na własnych rachunkach inwestycyjnych, dlatego nie należy traktować poniższej treści jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. SKN Taurus oraz portal www.skntaurus.pl nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane dobrowolnym wykorzystywaniem materiałów, treści, informacji oraz opinii zawartych w serwisie przez jego użytkowników.


Artur Sobczak

O Artur Sobczak

Student piątego roku Rynku Finansowego. Główny obszar jego zainteresowań obejmuje rynki finansowe, zarówno rynek kapitałowy (akcje, obligacje), rynek walutowy, a także rynek funduszy inwestycyjnych. Zajmuje się analizą spółek pod kątem fundamentalnym.